روھ دەرىجىسى

 • spirit levels

  روھ دەرىجىسى

  1. يۇقىرى ئېنىق ۋە ئېنىق ئۆلچەش ، توغرىلىقى 0.5mm / m

  2.3 ئوخشىمىغان يۆنىلىشنى ئۆلچەش ، LevelVertical / 45°ئۆلچەش

  3. كۈچلۈك ماگنىتلىق سۈمۈرۈلۈش ئارقىلىق

  4. ئاليۇمىن قېتىشمىلىق پولات قېلىنلىقى 1.0MM ، چاسا شەكىللىك ئاليۇمىن رامكا ، يان دېرىزىسى بار.